Rip Països CatalansRip Països Catalans - SantsTV
 Anuncis 
Publica a Diaspora Web
04:36
Rip Països Catalans


Perque estem segurs de que si no fem res, això no rutlla. Que sol l'engranatge no es mourà. I n'estem farts d'aquesta situació. Dels atacs que rebem de l'espanya casposa que cada vegada es deixa sentir més. Vine al casal.

Rip Països Catalans

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv