Noan Chomsky: L'objectiu de l'educació: La deseducacióNoan Chomsky: L'objectiu de l'educació: La deseducació - SantsTV
 Reportatges 
Publica a Diaspora Descarrega
22:02
Noan Chomsky: L'objectiu de l'educació: La deseducació


La deseducació de Noam Chomsky: Chomsky critica l'actual sistema d'ensenyament. Enfront de la idea que a les nostres escoles s'ensenyen els valors democràtics, el que realment existeix és un model colonial d'ensenyament dissenyat per formar professors la dimensió intel · lectual quedi devaluada i sigui substituïda per un complex de procediments i tècniques, un model que impedeix el pensament crític i independent, que no permet raonar sobre el que s'oculta després de les explicacions i que, per això mateix, fixa aquestes explicacions com les úniques possibles.

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv