Cas Scala un muntatge policial contra l'anarcosindicat CNT anarquista (Cas)Cas Scala un muntatge policial contra l'anarcosindicat CNT anarquista (Cas) - SantsTV
 Reportatges 
Publica a Diaspora Web
02:46
Cas Scala un muntatge policial contra l'anarcosindicat CNT anarquista (Cas)


Cas Scala un muntatge policial contra el anarcosindicat CNT anarquista. El president del govern Adolfo Suárez, al costat de Martín Villa, van ser els responsables de la guerra bruta contra la CNT.

 El Temps 
Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv