Hem vingut a lluitar #Caixarolada17h #OccupyMordorHem vingut a lluitar #Caixarolada17h #OccupyMordor - SantsTV
 Notícies 
Publica a Diaspora Web
02:14
Hem vingut a lluitar #Caixarolada17h #OccupyMordor


Segueix la #Caixarolada malgrat el silenci mediàtic, cada dia a partir de les 17h, davant de les Torres de Mordor (Torres de La Caixa de Maria Cristina).

Perquè #LaCaixaÉsMordor i #Nosaltres som el 99%.

 El Temps 
Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv