Manifest de l'Acampada UPC #UPCenlluita #22m #RetalladesNOManifest de l'Acampada UPC #UPCenlluita #22m #RetalladesNO - SantsTV
 Notícies 
Publica a Diaspora Web
03:26
Manifest de l'Acampada UPC #UPCenlluita #22m #RetalladesNO


Des de l'acampada que s'està duent a terme al rectorat de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) s'ha realitzat el següent manifest en el que es pretén posar en coneixement de tothom diverses qüestions que afecten la universitat pública en general i la UPC en particular.

 El Temps 
Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv