flo6x8: Bankia, pulmones y branquias (bulerías)flo6x8: Bankia, pulmones y branquias (bulerías) - SantsTV
 Art 
Publica a Diaspora Web
04:47
flo6x8: Bankia, pulmones y branquias (bulerías)


Animades pels recents fets succeïts entorn a Bankia, a qui el govern està injectant milers de milions d'euros mentre la població s'enfonsa en la misèria, hem volgut sumar-nos a les nombroses crítiques contra aquest lladronici.

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv