Reportatges 
Publica a Diaspora Web
51:51
"La Nueve", els oblidats de la victòria (Cas)


Un dels aspectes dels 40 anys de dictadura, és l'ocultació fins a la desaparició de la faç de la terra dels herois espanyols que NO fossin franquistes (el republicà NO era espanyol). Els soldats republicans espanyols, dels que poc se'n sap, van ser els primers a entrar París en la Segona Guerra Mundial. Aquests són els testimonis dels supervivents de "La Nueve", la novena companyia de la divisió Leclerc. Val la pena veure-ho.

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv