C.A.C.I.T.A, pedalejant cap a l'autonomia (Cas)C.A.C.I.T.A, pedalejant cap a l'autonomia (Cas) - SantsTV
 Reportatges 
Publica a Diaspora Web
07:52
C.A.C.I.T.A, pedalejant cap a l'autonomia (Cas)


Entrevista a dos integrants del Centre Autònom per a la Creació Intercultural de Tecnologies Apropiades, Oaxaca, Mèxic, un "espai de treball i actitud" obert des del 2004 on es realitzen diferents prototips de bici-màquines. Aquestes són vistes des d'una perspectiva política, com una arma que pot utilitzar el poble per "enviar a la chingada al mateix sistema", i que pot generar un benestar social i econòmic, alhora que genera una harmonia entre el nou i el passat , fomentant la regeneració cultural a les comunitats.

Per: Projecte Chakana per Desinformemonos.org Agost 2010.

 El Temps 
Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv