Obra Social P.A.H Rubí; Edifici UNIM per famílies desnonades (Cas) Our Voices on the MoveObra Social P.A.H Rubí; Edifici UNIM per famílies desnonades (Cas) Our Voices on the Move - SantsTV
 Reportatges 
Publica a Diaspora Web
48:22
Obra Social P.A.H Rubí; Edifici UNIM per famílies desnonades (Cas) Our Voices on the Move


OBRA SOCIAL de la PLATAFORMA de AFECTATS per la HIPOTECA-PAH-LA NOVA CAMPANYA-
Reportatge gravat a Rubí el 24 juny 1012

Davant nous escenaris, noves i millors estratègies, la PAH llança la seva nova campanya. Una campanya que estem convençuts marcarà un punt d'inflexió. Una campanya que persegueix la reapropiació ciutadana d'aquells habitatges buits en mans d'entitats financeres, fruit d'execucions hipotecàries. De manera que en aquells casos en què les concentracions ciutadanes no aconsegueixin paralitzar els desallotjaments, la PAH donarà suport i donarà cobertura a les famílies perquè no es quedin al carrer.

L'objectiu és triple:
Primer, recuperar la funció social d'una habitatge buit per garantir que la família no quedi al carrer.
Segon, aguditzar la pressió sobre les entitats financeres perquè acceptin la dació en pagament.
I tercer, forçar a les administracions públiques a adoptar d'una vegada per totes les mesures necessàries per garantir el dret a un habitatge

La Campanya "Obra Social la PAH" neix per fer efectiu el Dret a un habitatge digne recollit en l'article 47 de la CE, l'article 25 de la Declaració Universal dels DDHH i també en l'article 11 del PIDESC (Pacte Internacional de drets Econòmics Socials i Culturals) sistemàticament vulnerat per l'Estat Espanyol

http://afectadosporlahipoteca.wordpress.com

Pots col·laborar amb mobles i cable perquè tinguem electricitat
pahrubi@hotmail.es

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv