Manifestació #13O BCN - GlobalNoise (13.10.2012) Manifestació #13O BCN - GlobalNoise (13.10.2012)  - SantsTV
 Notícies 
Publica a Diaspora Web
02:22
Manifestació #13O BCN - GlobalNoise (13.10.2012)


Reportatge de la manifestació global del 13 d'octubre de 2012 a Barcelona, amb el lema "No devem, no paguem". S'inicia amb algunes columnes des dels barris i viles properes, entre elles la Columna Sud, on hi assisteix l'Assemblea de Barri de Sant Antoni.

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv