Veriueu-ho Apocalipsi (5) El dia de la inauguracióVeriueu-ho Apocalipsi (5) El dia de la inauguració - SantsTV
 Humor 
Publica a Diaspora Web
15:50
Veriueu-ho Apocalipsi (5) El dia de la inauguració


Xavi Castillo mai pot acudir a les concentracions de "Rodea el Congreso" i rodegem les Corts perquè sempre el pilla treballant al teatre. Així que ha decidit rodejar les Corts ell sols. I mentres tant fa un repàs de tots els diputats imputats que tenim a les Corts. També presentem un nou capítol de Ghost Airport al voltant del dia de la inauguració del Aeroport de Castelló.

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv