Envolta Caixa Catalunya - PAHEnvolta Caixa Catalunya - PAH - SantsTV
 Notícies 
Publica a Diaspora Web
03:37
Envolta Caixa Catalunya - PAH


La plataforma d'afectats per la Hipoteca es reuneix al voltant de la Caixa de Catalunya per fer constar la política de no fer dacions en pagament per part de Catalunya Caixa.

Durant la concentració davant de l'oficina de la Caixa de Catalunya, personal de la PAH es van reunir amb els serveis jurídics i reconèixer que aquests pisos provinents de desallotjaments i subhastes els estan esperant vendre al banc "dolent"

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv