Contrainfos 29 - 11 Desembre, 2012Contrainfos 29 - 11 Desembre, 2012 - SantsTV
 Notícies 
Publica a Diaspora
35:18
Contrainfos 29 - 11 Desembre, 2012


En aquest programa ens centrem amb l'àmbit judicial. D'una banda, el tema dels indults dels 4 mossos d'esquadra i la impunitat judicial de determinada gent; d'altra la pujada de taxes que ha anunciat el govern i que entra en vigor el proper 1 de gener del 2013; també parlem de palestina, de Mèxic, d'igualtat animal, del senyor Felip Puig i de les mentides del PP.

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv