Els Impostos són la Tarifa Plana dels Drets Socials: un cop pagats no ens poden retallar DretsEls Impostos són la Tarifa Plana dels Drets Socials: un cop pagats no ens poden retallar Drets - SantsTV
 Notícies 
Publica a Diaspora Web
01:34
Els Impostos són la Tarifa Plana dels Drets Socials: un cop pagats no ens poden retallar Drets


Agustí Colom, economista, ex-membre de la Sindicatura de Comptes.
Els impostos són la tarifa plana dels drets socials. Pagats els impostos, ni es poden restringir els Drets que se'n deriven, ni obligar-nos a repagar. No ens poden dir si emprem més o menys els drets - salut - educació .... - pels quals hem pagat prèviament i que a més a més tenen caràcter universal.

Tornanar-los a cobrar és un repagament, fer-nos pagar dues vegades pel mateix dret.

Agustí Colom, economista UB, és el membre de la Sindicatura de Comptes que va denunciar el cas Crespo.

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv