Capitalisme, una història d'amor (Cas)Capitalisme, una història d'amor (Cas) - SantsTV
 Reportatges 
Publica a Diaspora Web
02:02:11
Capitalisme, una història d'amor (Cas)


Michael Moore denuncia el sistema capitalista, en una mirada que analitza la crisi financera mundial i l'economia nord-americana en plena decadència. El director fa una crida a la revolució de les classes socials contra els opressors i despietats empresaris sense escrúpols que no dubten a enriquir-se a costa de la vida de les persones de les formes més cruels, sofisticades, il · legals i moralment indecents mai conegudes.

 El Temps 
Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv