Simplicitat voluntària i decreixement (VOFraSCas)Simplicitat voluntària i decreixement (VOFraSCas) - SantsTV
 Reportatges 
Publica a Diaspora Web
59:57
Simplicitat voluntària i decreixement (VOFraSCas)


"Simplicité Volontaire et Décroissance" (Simplicitat voluntària i decreixement) tracta sobre el moviment pel decreixement francès, realitzat per l'associació Utopimages. El subtitulat en castellà ha estat un treball en equip a càrrec de Tania Cassar, Leire Diumenge, Mikel Oleaga, Lluna Caparrós, Antonio García i Anton Montsant.

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv