Si els jutges volguessin aturarien retallades i privatitzacions.(Cas)Si els jutges volguessin aturarien retallades i privatitzacions.(Cas) - SantsTV
 Reportatges 
Publica a Diaspora Web
01:43
Si els jutges volguessin aturarien retallades i privatitzacions.(Cas)


Si els jutges volguessin i es posessin d'acord, podrien aturar retallades i privatitzacions.

Passa, però, que en nom de la independència, que moltes resulta autarquia, i de les diferents ideologies que professen, els resulta impossible actuar conjuntament.

La Salut el Negoci de la Vida: http://sicom.cat/salutelnegocidelavida

SICOM: http://sicom.cat

Howav: http://www.howav.com

Jutges per a la Democràcia: http://www.juecesdemocracia.es

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv