Veriueu-ho Apocalipsi (15) El reggae de BárcenasVeriueu-ho Apocalipsi (15) El reggae de Bárcenas - SantsTV
 Humor 
Publica a Diaspora Web
Veriueu-ho Apocalipsi (15) El reggae de Bárcenas


Afegim al "Show de Bárcenas" la banda sonora i vos presentem el reggae de Bárcenas, amb les frases més celebres de Rajoy, Cospedal i el propi Bárcenas. Un tema dels A-phonics, la banda que acompanya a Xavi Castillo en el Veriueu-ho Show!. També fem un repàs del que va ser la Primavera Valenciana perquè s'ha complit un any dels lamentables fets.

 El Temps 
Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv