Marxa Contra l'Atur, la precarietat i per una Renda Garantida Ciutadana #MarxaContraLAturMarxa Contra l'Atur, la precarietat i per una Renda Garantida Ciutadana #MarxaContraLAtur - SantsTV
 Notícies 
Publica a Diaspora Web
09:59
Marxa Contra l'Atur, la precarietat i per una Renda Garantida Ciutadana #MarxaContraLAtur


Marxa contra l'atur, la precarietat y per una Renda Garantida Ciutadana. - rescat a les persones -.
28F: 22 de febrer.
Sortida 9.00 Sant Vicençs dels Horts.
Destí: 19 hores Parlament de Catalunya.
Trobada amb la Presidenta del Parlament Núria de Gispert.
Reunió amb els Grups Parlamentaris: No hi va assistir CiU que s'oposa a la Renda Garantida Ciutadana.
SICOM únic mitjà audiovisual present a les reunions del Parlament.

La salut el Negoci de la Vida: http://sicom.cat/salutelnegocidelavida

Renda Garantida Ciutadana: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/ca/

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv