Libres 1x02 - Primer contacte (Cas)Libres 1x02 - Primer contacte (Cas) - SantsTV
 Sèries 
Publica a Diaspora Web
14:31
Libres 1x02 - Primer contacte (Cas)


Després de l'accident de Jorge, el grup patirà una crisi, plantejant si estan realment preparats per a un projecte tan ambiciós. A més, sorgiran nous reptes per aquests personatges.

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv