Niño Becerra. Dèficit de Catalunya amb Espanya és de 16 mil millones. Sense ells no es surt de la crisi (Cas)Niño Becerra. Dèficit de Catalunya amb Espanya és de 16 mil millones. Sense ells no es surt de la crisi (Cas) - SantsTV
 Notícies 
Publica a Diaspora Web
02:26
Niño Becerra. Dèficit de Catalunya amb Espanya és de 16 mil millones. Sense ells no es surt de la crisi (Cas)


Catalunya sortirà de la crisi si recupera els 16 mil milions de € que cada any surten cap a Espanya i no retornen.

Catalunya és una de les 4 zones d'Espanya amb possibilitats de superar la crisi.

Per això però, cal que disposi imperiosament de total autonomia econòmica, fiscal i financera. Mentre cada any surtin cap a Espanya entre 14 i 16 mil milions de € que no tornen, Catalunya no tindrà possibilitats.

D'altra banda, un cop disposi de l'autonomia econòmica, fiscal i financera imprescindible, no totes les zones de Catalunya tindran possibilitats ja que hi ha comarques o barris que produeixen molt poc. S'ha acabat el Cafè per a tots.

SICOM ha entrevistat Santiago Niño Becerra per conèixer el món que ha dissenyat l'oligarquia, el poder econòmic i financer que governa (l'1% que "mana" + el 9% al seu servei).

És el món que el "poder" impodrá fora que TOTES JUNTES - el 90% - ho evitem.

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv