[P9] Roda de premsa de la nau de Pere IV - Xarxa Suport Assentaments[P9] Roda de premsa de la nau de Pere IV - Xarxa Suport Assentaments - SantsTV
 Notícies 
Publica a Diaspora Web
39:23
[P9] Roda de premsa de la nau de Pere IV - Xarxa Suport Assentaments


Està pendent el desallotjament de les persones que hi viuen a la nau industrial de Pere IV.
Per aixó la xarxa de suport als assentaments va convocar el 12/04/2013 una roda de premsa i fer visible un problema que no soluciona l'Ajuntament.
El relator de les Nacions Unides va visitar un d'aquests assentaments i es va posar les mans al cap, demanant a l'hora a l'Ajuntament que no podia fer fora a unes persones encara que visquin a infravivendes.
La Sindica de greuges de Barcelona va demanar que sels dones accés a l'aigua, i la resposta de l'Ajuntament, a través de la Guardia Urbana, es denegar-lis el accés a quelcom tant bàsic com l'aigua.

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv