Intervenció de l'editor de Intervenció de l'editor de
 Reportatges 
Publica a Diaspora Web
43:29
Intervenció de l'editor de "Sin Permiso", Antoni Domènech, a les Jornades [des]Banka


Intervenció d'Anrtoni Domènech, editor de "Sin Permiso", a la taula sobre "L'Europa del Euro" a les Jornades [des] Banka, el dissabte 27 d'abril.

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv