Què són les desigualtats en salut? Quins són els determinants socials de la salut? Carme Borrell - Via @sicomtelevisionQuè són les desigualtats en salut? Quins són els determinants socials de la salut? Carme Borrell - Via @sicomtelevision - SantsTV
 Reportatges 
Publica a Diaspora Web
17:19
Què són les desigualtats en salut? Quins són els determinants socials de la salut? Carme Borrell - Via @sicomtelevision


Descripció de les desigualtats en salut i dels determinants socials de la salut.
Viure en un barri empobrit significa a Catalunya - España - està en risc de viure 8 anys menys que si ho fas en un barri ric - benestant -.
Ser dona, immigrant o pobre vol dir estar en risc de tenir menys esperança de vida que si ets home, nadiu o pobre.
Ser pobre o no tenir feina, et posa en risc de morir abans.
Les crisis que estem vivint, en augmentar les desigualtats socials, estan fent caure l'esperança de vida.

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv