#StopBalesDeGoma - Resposta a la comissió d'estudi#StopBalesDeGoma - Resposta a la comissió d'estudi - SantsTV
 Notícies 
Publica a Diaspora Web
02:35
#StopBalesDeGoma - Resposta a la comissió d'estudi


#ProuViolènciaPolicial #stopbalesdegoma #ComissióBalesdeGoma
El parlament ha creat una comissió d'estudi per parlar dels mètodes de la policia i del material de que disposen, com les bales de goma i altres armes, en les manifestacions i actes públics.
Aquesta comissió s'ha creat després que els moviment ciutadans, com l'associació Stop Bales de Goma, la ong Justicia i Pau, Rereguarda en Moviment i la plataforma Ojo con tu ojo demanessin repetidament que es prohibissin les escopetes de bales de goma.
http://stopbalesdegoma.org
http://www.ojocontuojo.org
http://rereguardaenmoviment.org

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv