Les Cases Barates del Prat Vermell en la revolució social dels anys trenta (Cas)Les Cases Barates del Prat Vermell en la revolució social dels anys trenta (Cas) - SantsTV
 Anuncis 
Publica a Diaspora Web
Les Cases Barates del Prat Vermell en la revolució social dels anys trenta (Cas)


El llibre "Rastros de rostros de un prado rojo (y negro)" de Virus és una reflexió sobre com es construeix la memòria i sobretot sobre el paper dels nadie (en el millor i més llibertari sentit d'aquest terme: els que transformen la realitat des de l'anonimat) tant en la memòria com en allò que anomenem història (en el pitjor dels sentits: la memòria dels vencedors). Rastros de rostros en un prado rojo (y negro), que presentem el dijous 6 de juny, recull les vides dels habitants de les cases barates de Can Tunis i la seva participació en la lluita per Barcelona, en la guerra contra el feixisme i en la Revolució Social.

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv