Manifestació contra les retallades de la Troika i els pressupostos antisocials de la Generalitat #1jManifestació contra les retallades de la Troika i els pressupostos antisocials de la Generalitat #1j - SantsTV
 Notícies 
Publica a Diaspora Web
11:12
Manifestació contra les retallades de la Troika i els pressupostos antisocials de la Generalitat #1j


Manifestació a Barcelona l'1 de juny del 2013 contra les retallades imposades per la Troika i per aturar els pressupostos antisocials que vol aprovar la Generalitat. La manifestació es va convocar el mateix dia a diverses ciutats europees contra les polítiques imposades per la Comissió Europea, el Banc Central Europeu i el Fons Monetari Internacional.

 El Temps 
Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv