Libres 1x10 - El JudiciLibres 1x10 - El Judici - SantsTV
 Sèries 
Publica a Diaspora Web
20:14
Libres 1x10 - El Judici


El grup s'enfronta a un judici ple de sorpreses i girs. Encara que l'acusació sigui per "usurpació de bé immoble", altres aspectes i acusacions van apareixent, amenaçant amb obrir altres fronts i posant-los contra les cordes.

Un cop més, les visions heterogènies i faran difícil consolidar una comuna per a tots.

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv