2 anys a Can Batlló #2aCanBatllo @CanBatllo Via @15mbcn_tv2 anys a Can Batlló #2aCanBatllo @CanBatllo Via @15mbcn_tv - SantsTV
 Notícies 
Publica a Diaspora Web
08:14
2 anys a Can Batlló #2aCanBatllo @CanBatllo Via @15mbcn_tv


La primera quinzena de juny va portar la celebració dels dos anys de l'entrada per part de les veïnes al recinte de Can Batlló.

 El Temps 
Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv