Serveis Socials de Salt, Gironès, amenacen amb treure el PIRMI si no presentes contracte pisServeis Socials de Salt, Gironès, amenacen amb treure el PIRMI si no presentes contracte pis - SantsTV
 Reportatges 
Publica a Diaspora Web
02:54
Serveis Socials de Salt, Gironès, amenacen amb treure el PIRMI si no presentes contracte pis


Membres dels Serveis Socials de Salt, Gironès, Girona, han amenaçat a Jessica als seus dos fills amb llevar-los el PIRMI, la renda mínima de reinserció, no presenta el contracte del pis.

Li han tallat l'aigua en un municipi en què l'Ajuntament ha tancat les fonts públiques - excepte 2 - per decisió política. (Contra qui?)

Jéssica, nascuda a Mauritània però amb els papers necessaris per viure legalment a Espanya, va ser abandonada pel seu marit. Amb la hipoteca sense pagar - de Bankia - la desnonar a 2011. Amb la renda mínima d'inserció i el treball que encara conservava, es va instal·lar de lloguer. Amb l'agudització de la crisi va arribar la manca de treball i només amb el PIRMI li va ser impossible pagar-ho. Perquè als seus fills no els faltés de res, va deixar el lloguer i va decidir ocupar el pis que havia abandonat.

Ara treballadors dels Serveis Socials l'amenacen amb treure-li el PIRMI no presenta el contracte del pis sabent que és impossible.

Tot això succeeix en un municipi on l'alcalde de CiU, Jaume Torramadé, va decidir tancar les fonts públiques per combatre - diu - el mosquit tigre, mentre permet que la concessionària de les aigües de titularitat pública tanqui l'aixeta a tots aquells que no viuen en una situació oficialment regular.

Resultat, t'amenacen amb llevar-te el PIRMI perquè no pots pagar el lloguer i decideixes ocupar el teu antic pis i et treuen l'aigua i no pots anar a la font a agafar la mínima imprescindible per a la vida, perquè les han tancat amb l'excusa del mosquit tigre o que la reculls per vendre....

És assetjament?
Si aigua és vida, negar què és?

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv