Barcelona 1977 - Ocupació dels locals de Solidaridad NacionalBarcelona 1977 - Ocupació dels locals de Solidaridad Nacional - SantsTV
 Història 
Publica a Diaspora Web
09:13
Barcelona 1977 - Ocupació dels locals de Solidaridad Nacional


Amb el lema «Recuperem la Soli» es produí l' ocupació dels antics locals de la Soli incautats en acabar la Guerra Civil i a partir d'aquell moment ocupats pel diari «Solidaridad Nacional». Es reclamava i es reivindicava el patrimoni de Solidaridad Obrera que, fins la data, no havia estat retornat; així mateix s'edità un suplement amb l'inventari de totes les rotatives i maquinaria i demés estris que tenia el diari fins gener de 1939.


Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv