Cooperatives d'Habitatge a Uruguai (ajuda mútua) - Febrer 2013Cooperatives d'Habitatge a Uruguai (ajuda mútua) - Febrer 2013 - SantsTV
 Reportatges 
Publica a Diaspora Web
34:39
Cooperatives d'Habitatge a Uruguai (ajuda mútua) - Febrer 2013


Dossier de la presentació a Can Batlló:
http://www.scribd.com/doc/171825552/Cooperatives-d-habitatge-a-Uruaguai
Aquesta peça esta feta per persones que no som professionals (ni documentalistes, ni periodistes, ni sociòlegs, ni arquitectes, sense coneixements tècnics en vídeo...). Som dos persones que formem part d'una iniciativa que vol engegar una cooperativa d'habitatges, d'usuàries, i que al febrer de 2013, va fer un viatge a Uruguai. Aprofitant la oportunitat per fer aquesta pinzellada d'entrevistes i trobades, que pretén recollir una petita part de l'experiència i vivències dels protagonistes. I que això ens serveixi com exemple o inspiració en el nostre camí. Salut

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv