En el meu barri hi viu gent de moltes cultures: aprofito aquest tresor? #BCNantirumorsEn el meu barri hi viu gent de moltes cultures: aprofito aquest tresor? #BCNantirumors - SantsTV
 Reportatges 
Publica a Diaspora Web
51:31
En el meu barri hi viu gent de moltes cultures: aprofito aquest tresor? #BCNantirumors


Barcelona ha esta sempre una societat diversa fruit de les migracions. Aquest fet ha generat riquesa i diversitat a la societat ja que s'han posat en contacte persones de diferents orígens, cultures, religions i llengües. A vegades, però, aquest contacte, no és una feina fàcil. Com fomentem i incentiven la diversitat d'expressions culturals existents a la ciutat?

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv