Presentació de l'estudi: Emergencia Habitacional a l'Estat EspanyolPresentació de l'estudi: Emergencia Habitacional a l'Estat Espanyol - SantsTV
 Notícies 
Publica a Diaspora Web
Presentació de l'estudi: Emergencia Habitacional a l'Estat Espanyol


La crisis de les execucions hipotecàries i els desallotjaments des d'una perspectiva de drets humans

L'Observatori DESC i la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca de Barcelona(PAH) presenten l' Informe Emergencia habitacional en el estado español: la crisis de las ejecuciones hipotecarias y los desalojos desde una perspectiva de derechos humanos, dimarts 17 de desembre a les 11.00 . Amb la participació de: Jordi Borja, president de l'Observatori DESC, Ada Colau, portaveu de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i Gerardo Pisarello, professor de Dret constitucional de la UB i vicepresident de l'Observatori DESC

L'informe mostra el resultat de les 11.561 enquestes realitzades a persones afectades que han contactat amb la PAH durant els darrers dos anys, i és el primer informe estatal que recull les dades de com afecten les execucions hipotecàries a la salut, o quines són les entitats que més executen.

Aquest informe analitza la situació d'emergència habitacional que existeix a Espanya des d'una perspectiva de drets humans. En concret, s'estudia la regulació de les execucions hipotecàries i dels desnonaments a partir dels compromisos jurídics adquirits per les administracions públiques i l'impacte concret que suposa aquesta problemàtica per a les famílies afectades.

L'estudi analitza, en primer terme, la funció del dret a un habitatge digne i de la prohibició de desnonaments arbitraris en el sistema constitucional espanyol, en el dret internacional dels drets humans i a la Unió Europea. En segon lloc, ofereix dades sobre el comportament de les entitats financeres i sobre l'impacte de la problemàtica en les famílies a partir de 11.561 enquestes realitzades. En un tercer capítol, per tal de visibilitzar les conseqüències en la vida concreta de les persones, l'informe incorpora quatre entrevistes en profunditat a persones afectades. L'informe conclou amb un breu capítol de conclusions i recomanacions dirigides als poders públics.

La Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i l'Observatori DESC hem estat de les primeres entitats que, ja al febrer de 2009, van alertar de la gravetat de la problemàtica i des de llavors han denunciat reiteradament la mancança d'unes dades oficials que permetin entendre l'abast de la vulneració de drets fonamentals que està suposant l'actual marc normatiu en matèria d'habitatge. Així mateix, aquesta manca d'informació també impossibilita orientar adequadament les polítiques públiques. És per això que les dues entitats han fet un gran esforç per recollir dades estadístiques.

El mes de juliol, l'Observatori i la PAH ja van avançar algunes d'aquestes dades que podeu consultar aquí: http://afectadosporlahipoteca.com/2013/07/08/informe-datos-ejecuciones-hipotecarias-desahucios-derecho-vivienda/

+ info: http://pahbarcelona.org/2013/12/16/presentacio-de-lestudi-emergencia-habitacional-a-lestat-espanyol/

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv