Detergent Cristina Detergent Cristina
 Humor 
Publica a Diaspora Web
02:15
Detergent Cristina "El que més blanqueja" (Cas)


Detergent Cristina "El que més blanqueja" Res a veure amb la Infanta ni el cas Noos

Una trista història que es repeteix molt sovint a Espanya. La corrupció campa al seu aire a Espanya. El cas Noos, la imputació de la infanta Cristina, els fiscals contra els jutges. Al final tot es redueix a veure qui renta més blanc, perquè rentar, tots renten.

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv