Veriueu-ho Salvatge (7) Fabra on the BridgeVeriueu-ho Salvatge (7) Fabra on the Bridge - SantsTV
 Humor 
Publica a Diaspora Web
14:26
Veriueu-ho Salvatge (7) Fabra on the Bridge


En aquest Veriueu-ho se n'anem a Alcoi a Re-Inaugurar un pont que Fabra va inaugurar ple de protestes de diferents col·lectius socials i ho va fer en mig del pont, impedint el pas als ciutadans des dels dos extrems. Com que açò és una merda d'inauguració anem a tornar a inaugurar-lo com cal. Amb el nostre Fabra fictici interpretat per Xavi Castillo.

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv