La UVic, còmplice de l'apartheid. #TestedInUniversLa UVic, còmplice de l'apartheid. #TestedInUnivers - SantsTV
 Notícies 
Publica a Diaspora Web
La UVic, còmplice de l'apartheid. #TestedInUnivers


La Universitat de Vic acaba de firmar dos acords amb universitats israelianes.
Vídeo original sobre la universitat TECHNION: http://youtu.be/GzilbrH3CcA
Més informació: http://complicitatsquematen.wordpress.com

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv