23F. Fora els legionaris de Sant Andreu 2. Manifestació. Via PatoJMA23F. Fora els legionaris de Sant Andreu 2. Manifestació. Via PatoJMA - SantsTV
 Notícies 
Publica a Diaspora Web
04:19
23F. Fora els legionaris de Sant Andreu 2. Manifestació. Via PatoJMA


23-02-2014. Manifestació antifeixista a St. Andreu en contra de la cessió dels terrenys de l'antiga caserna per ús dels ex legionaris, per fer desfilades i actes paramilitars. Sant Andreu del Palomar ha estat reivindicant aquests terrenys per usos socials.

http://assembleastap.wordpress.com

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv