Veriueu-ho Salvatge (8) - Via @PotdePlomTeatreVeriueu-ho Salvatge (8) - Via @PotdePlomTeatre - SantsTV
 Humor 
Publica a Diaspora Web
15:58
Veriueu-ho Salvatge (8) - Via @PotdePlomTeatre


En el col·legi públic Ciutat de Cremona d'Alaquàs ocorren fenòmens molt estranys... Desapareixen coses en els solars on abans estava el cementeri. Allí que anem a veriuar aquests estranys "poltergeists"

 El Temps 
Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv