#SalvemLesBressol 2 de Juliol#SalvemLesBressol 2 de Juliol - SantsTV
 Anuncis 
Publica a Diaspora Web
02:13
#SalvemLesBressol 2 de Juliol


Malgrat s'aprova una moció al Ple del Parlament de Catalunya el dia 12 de juny on consta que el Departament d'Ensenyament de la Generalitat promourà i satisfarà el pagament en el termini màxim d'un mes de la subvenció per a les escoles bressol del curs 2013/2014, les Associacions de Mares i Pares de les escoles bressol, la Coordinadora d'aquestes escoles i les treballadores d'aquests centres convoquen una concentració el dia 2 de juliol a les 18h a la Plaça Sant Jaume sota el lema "Salvem les subvencions de les bressol"

Els convocants reivindiquen que es concreti la subvenció per aquest curs i un compromís ferm de la Generalitat per a les següents convocatòries. Denúncien que l'ajut a les famílies, 720 anuals per nen, per cobrir part de les despeses de les llars d'infants habitualment surt publicat al setembre i que no han rebut informació fins gairebé a final de curs. [...]

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv