Manuela (Cas)Manuela (Cas) - SantsTV
 Infantil 
Publica a Diaspora Web
01:48
Manuela (Cas)


Guió, animació i direcció: JAVIER MARTÍNEZ
Fons: JOAN NEGRESCOLOR negrescolor.com
Só: MIGUEL ÁNGEL PEREZ CARRIÓN
Música: JOSÉ MARÍA MOL
Veus: MIGUEL ÁNGEL PEREZ CARRIÓN y LETICIA PÉREZ GRUESO
Producctor: JAVIER MARTINEZ
©2013 THE STORY WORKSHOP

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv