La Tresca i La Verdesca - BiblioferitLa Tresca i La Verdesca - Biblioferit - SantsTV
 Música 
Publica a Diaspora Web
02:30
La Tresca i La Verdesca - Biblioferit


Vídeo de l'enregistrament de la cançó Biblioferit, encàrrec del Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya a La tresca i la verdesca. Gravada amb la col·laboració de Bufa & Sons a Sentir Estudis.

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv