Muntatge: Cas bombes (Cas)Muntatge: Cas bombes (Cas) - SantsTV
 Reportatges 
Publica a Diaspora Web
1:20:49
Muntatge: Cas bombes (Cas)


Molts estats i governs, emparats en la impunitat que els atorga l'exercici del poder, han recorregut als muntatges com a arma política per desacreditar, invalidar i empresonar als seus detractors. Però, ¿què és un muntatge polític i policial ?, com es fa ?, qui els fan? Aquestes preguntes són les que aborda aquest documental, elaborat de manera col·lectiva pel Canal Barrial 3 del barri Yungay, que té com a teló de fons i principal referència el muntatge anomenat "Cas bombes", articulat contra el món anarquista i les cases okupa, a l'actual Xile "democràtic" que enarbora les mateixes eines legals de la dictadura per perseguir el moviment social.

Podeu trobar la versió completa de la cançó "Un hombre con una bomba" al següent link: http://www.youtube.com/watch?v=jAsdNKj9Xi8

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv