Concert de Sants Estació. FMAS 27-08-2014 #FMAS14 #FMSantsConcert de Sants Estació. FMAS 27-08-2014 #FMAS14 #FMSants - SantsTV
 Música 
Publica a Diaspora Web
13:54
Concert de Sants Estació. FMAS 27-08-2014 #FMAS14 #FMSants


Concert de Sants Estació. (Ranchera Punk)
Festa Major Alternativa de Sants.
27-08-2014 Parc de l'Espanya Industrial.

 El Temps 
Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv