#BlackstoneEvicts#BlackstoneEvicts - SantsTV
 Notícies 
Publica a Diaspora Web
2:00
#BlackstoneEvicts


Blackstone, el Fons d'Inversió Immobiliari més gran del món ha comprat part de Catalunya Bank, entitat financera espanyola rescatada amb 12 milions d'euros ($ 15400000000) amb diners dels contribuents. Blackstone compra préstecs en mora amb grans descomptes, però aquests préstecs són en realitat famílies, famílies que han perdut els seus llocs de treball i ara estan a punt de ser desallotjades de casa seva. Els ciutadania no ha rebut cap ajut o solució als seus problemes, mentre els nostres impostos acaben en fons especulatius internacionals. Per als activistes de la PAH això és abusiu i injust amb tots els ciutadans. Aquestes cases pertanyen a la gent i no a especuladors financers. Les execucions hipotecàries i els desnonaments estan augmentant ràpidament a Espanya sota la pressió de Blackstone, però la PAH té un missatge: aquesta és una lluita global pel dret a l'habitatge, no pararem, i guanyarem. Si Es Pot!

Blackstone, the world's largest real estate private equity fund bought part of Catalunya Bank, a Spanish financial institution that received 12 billion euros ($15.4 billion) of taxpayers' money as a bail out. Blackstone buys non-performing loans at huge discounts but these loans are actually families, families who have lost their jobs and are now about to be evicted from their homes. Everyday citizens receive no aid or solutions to social problems while global financial billionaires profit from bailed out banks. For PAH activists this is abusive and unjust to all citizens. These homes belong to people not to financial profiteers. Foreclosures and evictions are rapidly escalating in Spain under Blackstone's pressure, but the PAH has a message: this is a global fight for the right to housing, we won't stop, and we will win. Si Se Puede!

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv