Mares en lluita - Via @D15infoMares en lluita - Via @D15info - SantsTV
 Reportatges 
Publica a Diaspora Web
12:47
Mares en lluita - Via @D15info


Quatre dones que no es coneixien unides per un mateix problema: els seus fills s'enfronten a dures peticions de penes en el marc de judicis vinculats a manifestacions ciutadanes celebrades a Barcelona. Formen part de la Xarxa antirepressió de familiars de detingudes, que van crear al desembre un grup de mares de joves arrestats en relació als aldarulls que van seguir al desallotjament del centre social de Can Vies, al barri de Sants, el maig de 2014. La xarxa engloba i dóna suport a familiars d'altres joves encausats, com les dels dos estudiants de la UB detinguts durant la vaga general del 29 de març de 2012. El seu email de contacte és xarxafamiliarsdetingudes@gmail.com.

Raül Clemente Molina per Districte15.info


Cuatro mujeres que no se conocían unidas por un mismo problema: sus hijos se enfrentan a duras peticiones de prisión en el marco de juicios vinculados a manifestaciones ciudadanas celebradas en Barcelona estos últimos años. Forman parte de la Red antirepresión de familiares de detenidas, que crearon en diciembre un grupo de madres de jóvenes arrestados en relación con los altercados que siguieron al desalojo del centro social de Can Vies, en el barrio de Sants, en mayo de 2014. La red engloba y da apoyo a familiares de otros jóvenes encausados, como las de los dos estudiantes de la Universidad de Barcelona (UB) detenidos durante la huelga general del 29 de marzo de 2012. Su correo de contacto es xarxafamiliarsdetingudes@gmail.com.

Raül Clemente Molina para Districte15.info

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv