Bombers de la Generalitat s'adhereixen a #ILPhabitatge #BombersAmbLaILP Via @PAH_BCNBombers de la Generalitat s'adhereixen a #ILPhabitatge #BombersAmbLaILP Via @PAH_BCN - SantsTV
 Notícies 
Publica a Diaspora Web
4:38
Bombers de la Generalitat s'adhereixen a #ILPhabitatge #BombersAmbLaILP Via @PAH_BCN


Els Bombers de la Generalitat de Catalunya s'adhereixen a la 'ILP Habitatge' contra els desnonaments i la pobresa energètica promoguda per l'Observatori DESC, la PAH i la APE.

Els bombers denuncien en aquest vídeo que darrera de molts incendis domèstics hi ha situacions de pobresa energètica i precarietat en l'habitatge que estan invisibilitzades. La pobresa energètica a dia d'avui ja afecta a 320.000 famílies a Catalunya. En molts incendis domèstics hi trobem un patró comú: un tall de subministrament per manca de recursos que deixa a les famílies sense accés a béns de primera necessitat com la llum o la calefacció. En aquest sentit, són factors de risc habitual les instal·lacions elèctriques defectuoses, les preses de subministraments irregulars, sobrecàrregues d'instal·lacions i electrocucions. A aquests riscos cal sumar-hi els relacionats amb la utilització d'estufes improvisades de llenya i de gas. Aquests factors es multipliquen davant les dificultats per accedir a un habitatge digne, que obliguen a moltes famílies a l'ocupació d'immobles buits o la supervivència en situacions de molta precarietat.

Malgrat que no és la primera vegada que els Bombers denuncien aquesta problemàtica, es tracta d'una realitat totalment silenciada. Els Bombers denuncien com els Informes que es realitzen després d'una intervenció per un incendi domèstic acostumen a atribuir la causa a accidents fortuïts i no a la situació de pobresa energètica o d'infrahabitatge que patia la família.

#BombersAmbLaILP


Els Bombers que surten en aquest video formen part dels parcs de bombers de Barcelona, Badalona, Sant Feliu de Llobregat i Cornellà.
Video realizat per Comando Video per les entitats promotores de la ILP Habitatge (La PAH, la APE i l'Observatori DESC)

...

 El Temps 
Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv