La vertadera història de Sant Jordi - Via @pol_lenedicionsLa vertadera història de Sant Jordi - Via @pol_lenedicions - SantsTV
 Art 
Publica a Diaspora Web
03:24
La vertadera història de Sant Jordi - Via @pol_lenedicions


Un treball de Maria Oliva i Monstruodoxa, amb veu de Tropiezo, alliberat amb una llicència CC By-Sa per al dia del llibre (Sant Jordi a Catalunya) de 2013.

Disponible en paper a través de pol-len.cat

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv