Resum de la visita de la Caravana 43 a Barcelona (Cas)Resum de la visita de la Caravana 43 a Barcelona (Cas) - SantsTV
 Notícies 
Publica a Diaspora Web
Resum de la visita de la Caravana 43 a Barcelona (Cas)


A més de set mesos de la desaparició de 43 companys de la Normal Rural de Ayotzinapa una comissió representativa dels familiars conformada pel pare d'un company desaparegut, un estudiant i un defensor de drets humans ha estat a Barcelona reivindicant la presentació amb vida de els desapareguts i per exigir que s'aturin els actes de repressió comesos pel govern mexicà.

 El Temps 
Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv