Rera el rastre indígena: Part i criança ancestral [=Tras el rastro indígena: Parto y crianza ancestral] (Cas)Rera el rastre indígena: Part i criança ancestral [=Tras el rastro indígena: Parto y crianza ancestral] (Cas) - SantsTV
 Reportatges 
Publica a Diaspora Web
06:53
Rera el rastre indígena: Part i criança ancestral [=Tras el rastro indígena: Parto y crianza ancestral] (Cas)


Totes les comunitats ancestrals pareixen de la mateixa manera? Quina funció té la placenta? Com és la criança del nen? L'antropòloga Laura Núñez divulga la diversitat existent en aquestes qüestions.

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv